Rodič a dieťa štýlov

Tieto štýly ovplyvňujú orezové vzťah medzi rodičovské okno a jej podriadené okná a medzi oknom dieťaťa a jeho súrodenec okien.

Štýl Popis
WS_CLIPCHILDREN Vylučuje strany priestoru zaberaného podriadené okná pri zostavovaní v rámci rodičovské okno. Tento štýl použiť pri vytváraní rodičovské okno.
WS_CLIPSIBLINGS Klipy podriadené okná vzťahu k sebe navzájom; keď obdrží, najmä detskej okno WM_PAINT správy, WS_CLIPSIBLINGS štýl klipy všetkých ostatných prekrývajúce podriadené okná mimo regiónu dcérskym oknom aktualizovať. Ak nie je zadaná WS_CLIPSIBLINGS a podriadené okná sa prekrývajú, je možné pri zostavovaní do klientskej oblasti jedno dieťa okno čerpať do klientskej oblasti iného susedného dcérskym oknom.

Index