EnumThreadWndProc

EnumThreadWndProc funkcia je definovanom aplikáciou callback funkcie používané funkciou EnumThreadWindows . Dostáva popisovače window priradený vláknu. WNDENUMPROC typ určuje smerník túto funkciu spätného volania. EnumThreadProc je zástupný symbol pre názov definovanom aplikáciou funkcie.

 (BOOL spätného volania EnumThreadWndProc HWND  hwnd; / / spracovať do oknaLPARAMlParam / / uplatňovania definovaná hodnota);
 

Parametre

hwnd
Spracovať do okna priradený vláknu zadanú vo funkcii EnumThreadWindows.
lParam
Určuje uplatnenie definovaná hodnota uvedené v EnumThreadWindows funkcii.

Note:

Naďalej enumerácie volania funkcia musí vrátiť hodnotu TRUE; Enumerácia zastavíte ho vráti FALSE.

Poznámky

Žiadosti sa musia zaregistrovať tohto volania funkcie zadan?m jeho adresu s funkciou EnumThreadWindows.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Definované používateľom.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie EnumThreadWindows

Index