GetWindowTask

Funkcia GetWindowTask je zastaralý. Táto funkcia sa poskytuje iba pre kompatibilitu so 16-bitovými verziami systému Windows. Aplikácie Win32 mali použiť funkciu GetWindowThreadProcessId.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie

Index