Multithread aplikácie

Aplikačné Win32 môže mať viacero spúšťanie vlákien a každé vlákno môžete vytvoriť okná. Vlákno, ktoré vytvára okno musí obsahovať kód pre jeho okno postup.

Jedna aplikácia môže použiť funkciu EnumThreadWindows enumerácia windows vytvoril konkrétny vlákno. Táto funkcia prechádza rukoväť na každú jamku vlákno zasa uplatňovaní definované spätné volanie funkcie EnumThreadWndProc.

Funkcia GetWindowThreadProcessId vráti identifikátor vlákno, ktoré vytvoril konkrétny okno.

Ak chcete nastaviť zobrazenie stavu okno vytvorený v inom vlákne, použite funkciu ShowWindowAsync.

Index