WM_CHILDACTIVATE

WM_CHILDACTIVATE správa sa odosiela viacnásobné okno dieťa rozhranie (MDI) dokumentu keď užívateľ klikne záhlaví okna, alebo keď sa aktivuje okno premiestnený alebo stredných.

WM_CHILDACTIVATE 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, MoveWindow, SetWindowPos

Index