Veľkosť okna a jeho umiestnenie

Veľkosť a umiestnenie okna sú vyjadrené ako ohraničovacieho obdĺžnik, uvedený v súradnice vzhľadom na obrazovke alebo rodičovské okno. Súradnice najvyššej úrovne okna sú relatívne vzhľadom na ľavom hornom rohu obrazovky. súradnice dcérskym oknom sú relatívne vzhľadom na ľavom hornom rohu okna rodič. Žiadosť určuje počiatočnú veľkosť a umiestnenie okna, keď vytvára okno, ale to kedykoľvek zmeniť veľkosť okna a jeho umiestnenie. Ďalšie informácie nájdete v téme Plnené tvarov.

Táto sekcia obsahuje nasledujúce témy:

Index