GetForegroundWindow

Funkcia GetForegroundWindow vráti popisovača do popredia okna (okno s ktorým používateľ pracuje v súčasnosti). Systém priradí mierne vyššiu prioritu vlákna, ktoré vytvára popredia okna ako k ostatným vláknam.

HWND GetForegroundWindow(VOID) 

Parametre

Táto funkcia má žiadne parametre.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť do popredia okna.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie SetForegroundWindow

Index