WM_DESTROY

WM_DESTROY správa sa odošle, keď okno je zničený. Je odoslaná okno postup okno montážny po odstránení okna z obrazovky.

Táto správa sa posiela najprv do okna s zničí a potom podriadené okná (ak existujú), nie sú zničené. Počas spracovania správy možno predpokladať, že všetky podriadené okná stále existujú.

WM_DESTROY 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Ak okno montážny je súčasťou reťazca Prezerač schránky (nastaviť volaním funkcie SetClipboardViewer ), okno musí odstrániť sám z reťazca spracovaním funkciu ChangeClipboardChain pred návratom z WM_DESTROY správy.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno hlásenia, ChangeClipboardChain, DestroyWindow, PostQuitMessage, SetClipboardViewer, WM_CLOSE

Index