V+?chodz+! stav

Nasledujúcimi štýlmi určiť, či v okne je zapnuté alebo vypnuté, viditeľné alebo neviditeľné a minimalizovanom alebo maximalizovanom.

Štýl Popis
WS_DISABLED Vytvára okno, ktoré pôvodne vypnutá. So zdravotným postihnutím okno nemôže prijímať vstup od užívateľa.
WS_MAXIMIZE Vytvorí pôvodne maximalizované okno.
WS_MINIMIZE Vytvorí pôvodne minimalizované okno.
WS_VISIBLE Vytvorí okna, ktorá je zobrazená.