Všeobecné okna štýly

Existuje všeobecná okna štýly a špecifické pre triedu okna štýly. Všeobecné windows štýly sú zastúpené konštánt, ktorých názov začína reťazcom WS_ predpona; môže byť kombinovaná s prevádzkovateľom alebo formou rôznych typov systému windows, vrátane hlavné okná a dialógové okná podriadené okná. Špecifické pre triedu okna štýly definovať vzhľadu a správania systému windows patriace do tried preddefinovanú kontrolu, ako upraviť zoznam polí a ovládacích prvkov.

Žiadosť zvyčajne nastaví okno štýly pri vytváraní systému windows. Môžete tiež nastaviť štýly po vytvorení okno pomocou funkcie SetWindowLong.

Táto sekcia obsahuje nasledujúce témy:

Index