Okno makrá

Tieto makrá sa používajú na vytváranie a spravovanie systému windows.

GET_X_LPARAM
GET_Y_LPARAM
HIBYTE
HIWORD
LOBYTE
LOWORD
MAKELONG
MAKELPARAM
MAKELRESULT
MAKEWORD
MAKEWPARAM

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ

Index