GET_X_LPARAM

GET_X_LPARAM makro načíta podpísané súradnica x z danú hodnotu LPARAM.

(GET_X_LPARAM) int LPARAM  lParam / / hodnota z načíta podpísané x-ová súradnica);
 

Parametre

lParam
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je nízka-order int zadaná hodnota.

Poznámky

GET_X_LPARAM makro je definovaná nasledovne:

# define GET_X_LPARAM(lp) ((int)(short)LOWORD(lp)) 

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, GET_Y_LPARAM, HIWORD, LOWORD

Index