Pozadia okna

Pri spustení systému sa automaticky vytvorí pozadia okna. Pozadia okna je definovaný systémom okno, ktoré farby pozadia obrazovky a slúži ako základ pre všetky okná zobrazia všetky aplikácie.

Pozadia okna použije bitovú mapu maľovať pozadie obrazovky. Vzor, vytvorený bitovej mapy sa nazýva tapetu pracovnej plochy. Na základe predvoleného nastavenia používa pozadia okna bitovej mapy z.BMP súboru určeného v databáze registry ako tapetu pracovnej plochy.

Funkcia GetDesktopWindow vráti rukoväť na pracovnej ploche okna.

Systémovej konfigurácie aplikácie ako napríklad apletu Ovládací Panel zmeny tapetu pracovnej plochy pomocou SystemParametersInfo funkcia s parametrom wAction nastavená na SPI_SETDESKWALLPAPER a parameter lpvParam určuje názov súboru bitovej mapy. SystemParametersInfo potom načíta bitovú mapu zo zadaného súboru, použije bitovú mapu na farby pozadia obrazovky a zadá nový názov súboru v databáze registry.

Index