WM_STYLECHANGING

WM_STYLECHANGING správa sa odosiela okno pri SetWindowLong funkciou je asi na zmena jedného alebo viacerých z okna štýly.

WM_STYLECHANGING wStyleType = wParam;            / / okna štýly alebo rozšírené štýly lpss = lParam (LPSTYLESTRUCT);  / / Konštrukcia obsahuje nové štýly 
 

Parametre

wStyleType
Hodnota wParam. Určuje, či sa zmenili v okne štýly alebo rozšírené štýly. Tento parameter môže byť kombinácia nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
GWL_EXSTYLE V okne rozšírený štýly menia.
GWL_STYLE V okne štýly menia.

lpss
Hodnota lParam. Smerník na štruktúru STYLESTRUCT , ktorý obsahuje navrhované nové štýly pre dané okno. Žiadosť môže preskúmať štýly a ak je to potrebné, zmenia.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, STYLESTRUCT, WM_STYLECHANGED

Index