WM_ENTERSIZEMOVE

WM_ENTERSIZEMOVE správa sa odosiela jeden čas okno po vstúpení pohyblivé alebo zmenu veľkosti modálne slučky. Okno zadá presun alebo veľkosti modálne slučky, keď používateľ klikne na tlačidlo okna záhlavie okna alebo veľkosti orámovanie, alebo keď okna prechádza WM_SYSCOMMAND správu na funkciu DefWindowProc a wParam parameter správu určuje hodnotu SC_MOVE alebo SC_SIZE. Operácia sa skončí, keď DefWindowProc vracia.

Systém odošle WM_ENTERSIZEMOVE správy bez ohľadu na to, či presunutie plnú windows zapnutá.

WM_ENTERSIZEMOVE wParam = 0;  / / neboli použité, musia byť nula lParam = 0;  / / nepoužíva, musí byť nula 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Žiadosť by sa mali vrátiť nula, ak spracováva túto správu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno hlásenia, DefWindowProc, WM_EXITSIZEMOVE, WM_SYSCOMMAND

Index