HIWORD

HIWORD makro načíta Rozdeli slovo z danú hodnotu 32-bitové.

(WORD HIWORD DWORD  dwValue / / načítava hodnotu z ktorých Rozdeli slovo);
 

Parametre

dwValue
Určuje hodnotu, ktorá má byť prevedená.

Note:

Vrátená hodnota je Rozdeli slovo zadaná hodnota.

Poznámky

HIWORD makro je definovaná nasledovne:

# define HIWORD(l) ((WORD) (((DWORD) (l) gt; > 16) & 0xFFFF)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, HIBYTE, LOWORD

Index