Okno animácie

Systém Windows NT, verzia 5.0 alebo vyššia

Môžete vytvoriť špeciálne efekty posuvn+!ka, ke¦a zobrazovanie alebo skrývanie windows pomocou funkcie AnimateWindow . Keď okno animovaný týmto spôsobom, systém bude buď rolka alebo snímky okna v závislosti na vlajky určíte v položke hovor AnimateWindow.

Podľa predvoleného nastavenia systém používa rolka animácie. S týmto účinkom okno, rolka otvorené (preukazujúce okna) alebo návine uzatvorené (skrytie okna). Môžete použiť dwFlags parameter určiť, či sa okno rolích horizontálne, vertikálne alebo diagonálne narušiť.

Keď zadáte AW_SLIDE vlajkou, systém použije animáciu snímky. S týmto účinkom okno snímky do zobrazenia (preukazujúce okna) alebo skĺznuť z pohľadu (skrytie okna). Ak chcete určiť, či sa okno snímky horizontálne, vertikálne alebo diagonálne narušiť môžete použiť dwFlags parameter.

Môžete použiť aj indikátor AW_CENTER Ak chcete okno zobraziť kolaps aktívneho alebo pasívneho rozšíriť.

Index