Sledovanie veľkosti

Systém udržiava minimum a maximum sledovania veľkosť okna WS_THICKFRAME štýlom; okno s týmto štýlom má veľkosť orámovania. Minimálne sledovanie veľkosť je najmenšia veľkosť okna môžete vytvoriť presunutím veľkosti okraj okna. Podobne, maximálne sledovanie veľkosť je najväčšia veľkosť okna môžete vytvoriť presunutím hranicu veľkosti.

Minimálne a maximálne sledovania veľkosti okna sa nastavia na systém definované predvolené hodnoty pri systéme vytvorí okna. Žiadosť môže objaviť predvolené nastavenia a prepísať ich spracovaním WM_GETMINMAXINFO správy. Ďalšie informácie nájdete v časti veľkosť a polohu správy.