WindowFromPoint

Funkcia WindowFromPoint načíta rukoväť do okna, ktorá obsahuje zadaný bod.

(HWND WindowFromPoint BOD  bod / / štruktúru s bodom);
 

Parametre

Bod
Určuje bod štruktúra, ktorá určuje bod, ktoré majú byť skontrolované.

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť do okna, ktorý obsahuje bod. Ak žiadne okno existuje v danom okamihu, vrátená hodnota je NULL. Ak bod ponad ovládací prvok statický text, vrátená hodnota je rukoväť do okna pod kontrolou statický text.

Poznámky

WindowFromPoint funkcia Načítať popisovač oknu skryté alebo vypnuté, aj keď bodom je v okne. Žiadosť by mala použiť funkciu ChildWindowFromPoint nonrestrictive vyhľadávanie.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad, okno funkcie, ChildWindowFromPoint, bod WindowFromDC

Index