WM_COMPACTING

WM_COMPACTING správa sa odošle všetky najvyššej úrovne systému Windows, keď systém zistí viac ako 12,5 percent systémový čas v intervale 30 až 60 sekúnd sa vynakladajú Zhutňuje pamäte. To naznačuje, že systémová pamäť je nízka.

WM_COMPACTING wCompactRatio = wParam; / / Zhutňuje pomer 
 

Parametre

wCompactRatio
Hodnota wParam. Určuje pomer času centrálna procesorová jednotka (CPU), v súčasnosti vynakladajú stláčacím systémovej pamäte do času Procesora v súčasnosti vynakladajú systémom vykonávate iné einnosti. Napríklad 0x8000 predstavuje 50 percent CPU času stráveného stláčacím pamäte.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Keď žiadosť obdrží toto hlásenie, mali voľný toľko pamäte, ako je to možné, berúc do úvahy súčasnú úroveň činnosti žiadosti a celkový počet aplikácie spustené v systéme.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno správ