ShowWindowAsync

Funkcia ShowWindowAsync nastaví stav zobraziť okno vytvorený v inom vlákne.

BOOL ShowWindowAsync ( HWND  hWnd; / / spracovať do oknaintnCmdShow / / show state okno);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna.
nCmdShow
Určuje, ako je okno uvádzať. Zoznam možných hodnôt nájdete popis funkciu ShowWindow v systéme.

Note:

Ak okno bol predtým viditeľné, vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno predtým bol skrytý, vrátená hodnota je nula.

Poznámky

Táto funkcia miest Zobraz okno udalosti do frontu správ o danom okno. Jedna aplikácia môže použiť túto funkciu vyhnúť sa stáva zavesené počas čakania na zavesené žiadosti až do konca, spracovanie udalostí zobraziť okno.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie ShowWindow

Index