IsIconic

Funkcia IsIconic určuje, či zadané okno je minimalizované (kultovým).

BOOL IsIconic ( HWND  hWnd / / spracovať do okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna test.

Note:

Ak okno nie je kultovým, vrátená hodnota je nenulové.

Ak okno nie je kultovým, vrátená hodnota je nula.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie IsZoomed

Index