Systém príkazov

Aplikácia, ktorá bola ponuka okno môžete zmeniť veľkosť a umiestnenie to okno zaslaním systém príkazov. Systém príkazov sa generujú, keď používateľ vyberie príkazy v ponuke okno. Žiadosť môže emulovať akcia používateľa zaslaním WM_SYSCOMMAND správu do okna. Nasledovné príkazy systému ovplyvniť veľkosť a umiestnenie okna.

Príkaz Popis
SC_CLOSE Zavrie okno. Tento príkaz odošle okna vzkaz WM_CLOSE . Okno vykonáva všetky kroky potrebné na vyčistenie a zničiť samotné.
SC_MAXIMIZE Maximalizuje okno.
SC_MINIMIZE Minimalizuje okno.
SC_MOVE Posunie okno.
SC_RESTORE Obnoví minimalizované alebo maximalizované okno na jeho pôvodnú veľkosť a umiestnenie.
SC_SIZE Spustí príkaz veľkosť. Ak chcete zmeniť veľkosť okna, pomocou myši alebo klávesnice.