GetLastActivePopup

Funkcia GetLastActivePopup určuje ktoré pop-up okno vo vlastníctve zadané okno bol nedávno aktívnych.

(HWND GetLastActivePopup HWND  hWnd / / zvládnuť vlastník okna);
 

Parametre

hWnd
Spracovať do okna vlastníka.

Note:

Vrátená hodnota určuje nedávno aktívnych pop-up okná. Vrátená hodnota je rovnaká ako hWnd parameter ak sú splnená niektorá z nasledovných podmienok:

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.

Pozri tiež

Windows prehľad okno funkcie, AnyPopup, ShowOwnedPopups

Index