Okien aplikßci?

Každá grafické Win32-založené aplikácia vytvorí aspoň jedno okno nazýva v hlavnom okne, ktorý slúži ako primárne rozhranie medzi užívateľom a uplatňovanie. Väčšina aplikácií vytvoriť aj ostatné okná, priamo alebo nepriamo vykonávať úlohy súvisiace s hlavným oknom. Každú testovaciu jamku zohráva svoju úlohu pri zobrazovaní výstupných a prijímaním vstupu od používateľov.

Keď spustíte aplikáciu systému tiež priraďuje tlačidla na paneli úloh so žiadosťou. Tlačidlo na paneli úloh obsahuje ikonu programu a názov. Keď žiadosť je aktívny, jeho tlačidlo na paneli úloh je zobrazená v tlačené štátu.

Táto sekcia obsahuje nasledujúce témy:

Index