MAKEWORD

MAKEWORD makro vytvorí 16-bitový znamienka zreťazením dve hodnoty danej nepodpísané znakov.

(WORD MAKEWORD BAJT  ranu; / / nízka-order bajtové hodnoty krátkeBAJTbHigh / / Rozdeli bajtové hodnoty krátke);
 

Parametre

ranu
Určuje dolný bajt novú krátke hodnotu.
bHigh
Určuje horný bajt novú krátke hodnotu.

Note:

Vrátená hodnota je hodnotou 16-bitové celé číslo bez znamienka.

Poznámky

MAKEWORD makro je definovaná nasledovne:

# define MAKEWORD (a, b) \ ((WORD) (((BAJT) ()) | Lt ((WORD) ((BAJT) (b))); < 8)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarovaný v windef.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá

Index