MAKELRESULT

MAKELRESULT makro vytvorí nepodpísané 32-bitové hodnoty pre použitie ako návratovú hodnotu z okna postupu. Makro zřetězuje dve danej 16-bitové hodnoty.

 (LRESULT MAKELRESULT SLOVO  wLow; / / nízka-order slovoProgram WORDwHigh / / Rozdeli slovo);
 

Parametre

wLow
Určuje nízka-order slovo novú dlhé hodnotu.
wHigh
Určuje Rozdeli slovo novú dlhé hodnotu.

Note:

Vrátená hodnota je hodnota bez znamienka 32-bitové.

Poznámky

MAKELRESULT makro je definovaná nasledovne:

 # define MAKELRESULT (l, h) ((LRESULT) MAKELONG (l, h)) 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Windows prehľad okno makrá, MAKELONG, MAKELPARAM, MAKEWPARAM

Index