Popredia a pozadia Windows

Každý proces môže mať viacero spúšťanie vlákien a každé vlákno môžete vytvoriť okná. Vlákno, ktoré vytvorili okno s ktorým používateľ pracuje v súčasnosti sa nazýva popredia vlákno a okna sa nazýva popredia okna. Všetky ostatné vlákna sú závity pozadia a systém windows vytvoril pozadia vlákna sa nazývajú pozadia windows.

Každé vlákno má úroveň priority, ktoré určuje množstvo času Procesora získa vlákno. Hoci žiadosť môžete nastaviť úroveň priority svojich vlákna, obvykle popredia vlákno má mierne vyššiu úroveň priority ako pozadie vlákna. Pretože má vyššiu prioritu vlákno popredia dostáva viac CPU času ako pozadie vlákna. Popredia vlákno bolo normálne základnú prioritu 9; pozadie vlákno bolo normálne základnú prioritu 7.

Používateľ nastavuje popredí okno kliknutím na okno alebo pomocou klávesov alt + tab alebo kombináciu klávesov alt + esc. Aplikácia nastaví do popredia okna pomocou funkcie SetForegroundWindow . Ak je nový popredí okno najvyššej úrovne okno, systém aktivuje v opačnom prípade sa aktivuje okno súvisiace najvyššej úrovne. Žiadosť načíta rukoväť do popredia okna pomocou funkcie GetForegroundWindow . Ak chcete skontrolovať, ak je aktívne okno aplikácie, porovnať rukoväť odoslal GetForegroundWindow ako okno aplikácie.