Trieda kurzor

Trieda kurzor definuje tvar kurzora, keď je do klientskej oblasti okna v triede. Systém automaticky nastaví kurzor na daný tvar keď kurzor vstupuje do oblasti okna klienta a zabezpečuje drží tvar, kým zostane v oblasti klienta. Kurzor tvaru priradiť triedu okna, načítať preddefinované kurzor tvaru pomocou funkcie LoadCursor a priraďte vrátený kurzor popisovač hCursor členovi WNDCLASSEX štruktúru. Prípadne poskytnúť prostriedok vlastné kurzor a použite LoadCursor funkciu načítať zo zdrojov aplikácií.

Systému nevyžaduje triedy kurzor. Ak aplikácia nastaví hCursor členského WNDCLASSEX štruktúry na hodnotu NULL, je definovaný žiadny triedy kurzor. Systém predpokladá okna nastaví kurzor tvaru zakaždým, keď sa kurzor presunie do okna. Okno môžete nastaviť kurzor tvaru volaním funkcie SetCursor vždy, keď v okne dostane správu WM_MOUSEMOVE . Ďalšie informácie o kurzory zobraziť kurzory.

Index