SetWindowWord

Funkcia SetWindowWord je zastaralý. Hodnoty GWW_ nie sú podporované. Aplikácie Win32 mali použiť funkciu SetWindowLong.

Pozri tiež

Okno triedy prehľad okno triedy funkcie

Index