O okno triedy

Každá trieda okna má priradené okno postup zdieľajú všetky okná rovnakej triedy. Okno postup procesy správy pre všetky okná pre túto triedu a preto kontroluje ich správanie a vzhľad. Ďalšie informácie nájdete v časti Okna postupy.

Proces sa musia zaregistrovať triedu okna pred môžete vytvoriť okno pre túto triedu. Registrácia triedu okna priradí okno postupu, triedy štýly a ostatné atribúty triedy s názvom triedy. Keď proces Ureuje názov triedy v funkcie CreateWindow alebo CreateWindowEx , systém vytvorí okno s okno postupu, štýly a ostatné atribúty priradený názov tejto triedy.

Index