Mimoriadne pamäti okno

Systém udržiava interné dátové štruktúry pre každú testovaciu jamku. Pri registrácii triedu okna aplikácie môžete zadať počet dodatočných bajtov pamäte, názvom Ďalšie okno pamäte. Pri vytváraní okno triedy, systém vyhradí a pridá špecifikované množstvo pamäte navyše okno na koniec okna štruktúry. Jedna aplikácia môže použiť táto pamäť ukladať údaje špecifické pre okno.

Pretože dodatočnú pamäť je pridelený od systému miestna halda, žiadosti by mali používať ďalšie okno pamäte striedmo. So systémom verzie 4.0 alebo novšej, funkcia RegisterClassEx zlyhá, ak množstvo pamäte navyše okna požaduje je väčší ako 40 bajtov. Ak aplikácia vyžaduje viac ako 40 bajtov, by vyhradiť svoju vlastnú pamäť a ukladať smerník na pamäť v pamäti ďalšie okno.

Funkcie SetWindowWord a SetWindowLong skopírujte hodnotu mimoriadne pamäti. Funkcie GetWindowWord a GetWindowLong získať hodnotu z mimoriadne pamäti. CbWndExtra člen štruktúre WNDCLASSEX určuje veľkosť pamäte navyše okno prideliť. Aplikácia, ktorá nepoužíva pamäť musí inicializovať cbWndExtra na nulu.

Index