GetWindowWord

Funkcia GetWindowWord je zastaralý. Hodnoty GWW_ nie sú podporované. Aplikácie Win32 mali použiť funkciu GetWindowLong.

Pozri tiež

Okno triedy prehľad okno triedy funkcie