Ako vyhľadá systém triedu okna

Systém udržiava zoznam štruktúr pre každý z troch typov okno triedy. Ak uplatňovanie vyžaduje funkcie CreateWindow alebo CreateWindowEx na vytvorenie okno s určenej triedy, systém použije nasledujúci postup na vyhľadanie triedy:

  1. Vyhľadať v zozname miestne tried aplikáciu pre triedu so zadaným názvom ktorých popisovač inštancie zápasy popisovač inštancie modul. (Viaceré moduly môžete použiť rovnaký názov zapísať miestne tried v rámci toho istého procesu.)
  2. Ak názov nie je v zozname aplikácia miestnych triedy, vyhľadať v zozname uplatňovanie globálneho tried.
  3. Ak názov nie je v zozname aplikácia globálne triedy, vyhľadať v zozname systém tried.

Všetky okná vytvorený aplikáciou použite tento postup, vrátane windows vytvorený systém mene aplikácie ako napríklad dialógových okien. Je možné prepísať systém tried bez ovplyvnenia iných aplikácií. To je žiadosť môžete zaregistrovať žiadosť miestnych triedy s rovnakým názvom ako systém triedy. Toto nahrádza systém triedy v kontexte uplatňovania, ale nebráni iných aplikácií v používaní systému triedy.

Index