Uplatňovanie miestne tried

Uplatňovanie miestnych triedy je okno triedy, ktoré spustiteľný alebo DLL registrov pre jej exkluzívne použitie. Hoci si môžete zaregistrovať ľubovoľný počet miestnych odvetví, je typické registrovať iba jedno. Táto trieda okna podporuje okno postup hlavné okno aplikácie.

Systém ničí miestnych triedy pri neštandardnom modul, ktorý je registrovaná. Žiadosť použiť funkciu UnregisterClass aj odstrániť miestnych triedy a voľný skladovanie s ním spojené.

Index