GetClassName

Funkcia GetClassName načíta názov triedy, do ktorej patrí zadané okno.

int GetClassName ( HWND  hWnd; / / zvládnuť oknoLPTSTRlpClassName; / / Adresa medzipamäte pre názov triedyintnMaxCount / / veľkosť medzipamäte písmom);
 

Parametre

hWnd
Zvládnuť okna a nepriamo triedy, do ktorej patrí okna.
lpClassName
Ukazovateľ medzipamäť, ktorá je na príjem reťazca názvu triedy.
nMaxCount
Určuje dĺžku znakov medzipamäte poukázal na lpClassName parameter. Reťazec názov triedy je skrátený, keď je dlhšia ako medzipamäť.

Note:

Ak funkciu podarí, vrátená hodnota je počet znakov skopírovali do zadanej medzipamäte.

Ak funkcia zlyhá, vrátená hodnota je nula. Získajte rozšírené informácie o chybách, volajte na číslo GetLastError.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarovaný v súbore winuser.h.
Importovať knižnica:Použiť user32.lib.
Unicode:Implementovaný ako Unicode, ANSI verzia v systéme Windows NT.

Pozri tiež

Okno triedy prehľad okno triedy funkcie, FindWindow, GetClassInfo, GetClassLong, GetClassWord

Index