STN_DBLCLK

STN_DBLCLK oznámenia správa sa odošle, keď používateľ dvojitým kliknutím statické ovládaním, ktoré má SS_NOTIFY štýlu. Rodičovské okno Ovládací prvok dostane tohto hlásenia prostredníctvom WM_COMMAND správ.

 STN_DBLCLK
idStatic = (int) LOWORD(wParam);    / / identifikátor statické kontroly
hwndStatic = LOWORD(lParam) (HWND); / / zvládnuť statické kontroly 
 

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verziu 4.0 alebo novšiu.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Nepodporované.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolu oznámenia správy, STN_CLICKED, WM_COMMAND

Index