STM_GETIMAGE

Aplikácia odošle hlásenie STM_GETIMAGE na získanie popisovača k obrázku priradené k ovládaciemu prvku statické.

STM_GETIMAGE wParam = fImageType (WPARAM); / / typ obrázka príznak lParam = 0;          / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

fImageType
Hodnota wParam. Určuje typ obrázka na načítanie. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:

IMAGE_BITMAP
IMAGE_CURSOR
IMAGE_ENHMETAFILE
IMAGE_ICON

Note:

Vrátená hodnota je rukoväť na obrázok, ak nejaké sú; v opačnom prípade je NULL.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzie 3.51 alebo novšej.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Statické Prehľad ovládacích prvkov, statické kontrolných správ, STM_SETIMAGE

Index