Statické kontrolu oznámenia správy

Statické ovládacie prvky so SS_NOTIFY štýlom nasledujúce oznámenia správy posielať ich rodičovské okno.

STN_CLICKED
STN_DBLCLK
STN_DISABLE
STN_ENABLE
WM_CTLCOLORSTATIC

Index