Statické ovládacieho prvku obrázka

Statické ovládacieho prvku obrázka môžete zobraziť bitové mapy, ikony (vrátane animovanými ikonami) alebo rozšírené metasúbory. Typ grafický objekt, ktorý najmä statické ovládací prvok zobrazí závisí od ovládacieho prvku štýl: SS_BITMAP, SS_ICON, alebo SS_ENHMETAFILE. Žiadosť určuje štýl, keď vytvára ovládací prvok a tiež Určuje popisovač bitovej mapy, ikonu alebo metasúbor ovládacieho prvku na zobrazenie. Po vytvorení ovládacieho prvku žiadosť môžete priradiť rôzne grafiku s kontrolou zaslaním správy STM_SETIMAGE , špecifikujúce rukoväť na nový grafický objekt. Aplikáciu môžete načítať popisovač grafický objekt aktuálne priradené ovládaciemu prvku statické odoslaním správy STM_GETIMAGE . Aplikácia odošle správy statické kontroly pomocou funkcie SendDlgItemMessage.

Index