Statické ovládacieho prvku textu

Statické ovládacieho prvku textu zobrazí text v obdĺžniku v jednej z piatich štýlov:

Sú tieto štýly definované konštanty, SS_LEFTNOWORDWRAP, SS_LEFT, SS_CENTER, SS_RIGHT a SS_SIMPLE, resp.. Systému zmení text v týchto ovládacích prvkov preddefinované spôsobmi, s výnimkou pre "jednoduché" text, ktorý nie je usporiadať.

Žiadosť môžete zmeniť text v statickom ovládacieho prvku textu v ľubovoľnom čase pomocou funkciu SetWindowText alebo WM_SETTEXT správa.

Systém zobrazí toľko textu, koľko môžete v statickom kontroly a klipy, nech sa nezmestí. Ak chcete vypočítať vhodnej veľkosti pre kontrolu, načítať metriky písiem pre text. Ďalšie informácie o písma a metriky písiem nájdete písma a Text.

Index