Jednoduchý grafický statické kontroly

Jednoduchou grafikou statické ovládací prvok zobrazí rámu alebo plným obdĺžnikom. Počet štýlov, zahrnuté čierna, sivá alebo biely vyznie rámu. Navyše, rámom a možno vyvodiť vyleptaný štýlom dať trojrozmerný vzhľad. Rám štýlov patria SS_BLACKFRAME, SS_GRAYFRAME, SS_WHITEFRAME, SS_ETCHEDHORZ, SS_ETCHEDVERT a SS_ETCHEDFRAME.

Obdĺžnik, ktorý môže byť naplnený farby v jednom z troch štýlov: Čierna, sivá alebo biely. Tieto štýly definované konštánt, SS_BLACKRECT, SS_GRAYRECT a SS_WHITERECT.