O statické ovládacích prvkov

Aplikácie často používajú statické ovládacích prvkov menovky ďalšie ovládacie prvky alebo oddeliť skupinu ovládacích prvkov. Hoci statické ovládacie prvky sú podriadené okná, nemožno vybrať. Preto nemôžu prijímať klávesnice a klávesnica rozhranie, nemôže mať. Statické ovládací prvok, ktorý má SS_NOTIFY štýl dostane vstup myši oznamujúce rodičovské okno, keď používateľ klikne na alebo dvojité kliknutie ovládacieho prvku. Statické ovládacie prvky patria do triedy STATICKÉ okno.

Hoci statické ovládacie prvky môžete použiť na prekrývali, pop-up a podriadené okná sú určené na použitie v dialógových oknách, kde systém štandardizuje ich správanie. Pomocou statického kontroly mimo dialógových okien, vývojár zvyšuje riziko, že žiadosť by sa mohli správať neštandardný módy. Zvyčajne vývojár používa statické ovládacích prvkov v dialógových oknách alebo používa štýl SS_OWNERDRAW vytvoriť prispôsobenú statické ovládacích prvkov.

Ďalšie informácie o dialógových okien nájdete v časti Dialógové okná. Ďalšie informácie o okne tried zobraziť Okno triedy. Ďalšie informácie o okne štruktúry tried, nájdete v časti Okna postupy.

Index