Vlastník ťahané statické kontroly

Pomocou SS_OWNERDRAW štýl žiadosť môžete prevziať zodpovednosť za maľovanie statické ovládacieho prvku. Rodičovské okno vlastník ťahané statické ovládací prvok (jeho majiteľ) dostane správu WM_DRAWITEM kedykoľvek statické kontroly musí byť natreté. Správa obsahuje adresu DRAWITEMSTRUCT štruktúra, ktorá obsahuje informácie, ktoré vlastník okno používa pri zostavovaní ovládacieho prvku.

Index