SBM_GETRANGE

Žiadosť sa odošle správa SBM_GETRANGE posúvač na získanie pozície minimálnych a maximálnych hodnôt pre kontrolu.

SBM_GETRANGE wParam = lpnMinPos (WPARAM) (LPINT); / / minimálnej polohy lParam = lpnMaxPos (LPARAM) (LPINT); / / maximálnej polohy 
 

Parametre

lpnMinPos
Smerník na hodnotu, ktorá dostáva minimálne posúvanie polohy.
lpnMaxPos
Smerník na hodnotu, ktorá dostane najviac posúvanie polohy.

Note:

Toto hlásenie sa nevráti hodnotu.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Posúvače prehľad posúvač správy, SBM_GETPOS, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index