WM_VSCROLL

WM_VSCROLL správa sa odosiela v okne keď prejdite udalosť nastane v okne štandardné zvislého pruhu s posúvačom. Táto správa tiež zaslané vlastník Zvislý posúvač keď nastane udalosť prejdite do ovládacieho prvku.

WM_VSCROLL nScrollCode = (int) LOWORD(wParam); / / posúvač hodnotu infiltrácii = (krátke int) HIWORD(wParam);  / / Prejdite poľa pozícia hwndScrollBar = lParam (HWND);      / / zvládnuť posuniete panel 
 

Parametre

nScrollCode
Hodnota nízka-order slovo wParam. Určuje prejdite panel hodnotu, ktorá označuje používateľa na posúvanie žiadosť. Tento parameter môže byť jedna z nasledovných hodnôt:
Hodnota Význam
SB_BOTTOM Zvitky na pravom dolnom rohu.
SB_ENDSCROLL Konce prejdite.
SB_LINEDOWN Posúva jeden riadok nadol.
SB_LINEUP Posúva jeden riadok nahor.
SB_PAGEDOWN Zvitky jednu stranu nadol.
SB_PAGEUP Zvitky jednu stranu nahor.
SB_THUMBPOSITION Používateľ vleklé posúvača (palec) a uvoľniť tlačidlo myši. Parameter infiltrácii udáva polohu posúvača na konci operácie presuňte.
SB_THUMBTRACK Používateľ je presunutím posúvača. Táto správa je opakovane odosielať, kým používateľ uvoľnení tlačidla myši. Parameter infiltrácii udáva polohu, že jazdcom posúvača neboli presunuté do.
SB_TOP Zvitky na ľavý horný.

infiltrácii
Hodnota Rozdeli slovo wParam. Určuje aktuálnu pozíciu jazdca posúvača, ak nScrollCode parameter je SB_THUMBPOSITION alebo SB_THUMBTRACK; v opačnom prípade sa nepoužíva infiltrácii.
hwndScrollBar
Hodnota lParam. Ak sa správa odošle posúvač, hwndScrollBar je rukoväť na posúvač. Ak správa nie je poslaná posúvač, hwndScrollBar je NULL.

Note:

Ak žiadosť postupy tejto správy, by sa mali vrátiť nulový.

Poznámky

Hlásenia SB_THUMBTRACK používa obyčajne aplikácie, ktoré poskytujú spätnú väzbu ako používateľ ťahá jazdcom posúvača.

Ak žiadosť zvitky obsah okna, to musí tiež obnoviť pozíciu jazdca posúvača pomocou funkcie SetScrollPos.

Všimnite si, že WM_VSCROLL správa vykonáva iba 16 bitov prejdite blok údajov o pozíciách. Teda spoliehať len na WM_VSCROLL (a WM_HSCROLL) pre aplikácie prejdite pozície údaje majú praktický maximálnej polohy hodnotu 65 535 znakov.

Avšak pretože SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, GetScrollInfo, GetScrollPosa GetScrollRange funkcie podporu 32-bitových prejdite panel údaje o polohe, existuje spôsob, ako obísť 16-bitový bariéry správy WM_HSCROLL a WM_VSCROLL. Pozri GetScrollInfo pre popis technika.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verziu 1.0 alebo novšiu verziu.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Posúvače prehľad posúvač správy, GetScrollInfo, GetScrollPos, GetScrollRange, SetScrollInfo, SetScrollPos, SetScrollRange, WM_HSCROLL

Index