Posúvaný Text správou WM_CREATE

Posúvanie jednotky sú zvyčajne stanovené počas spracovania WM_CREATE správy. Je vhodné založiť posúvania jednotiek na rozmery písmo spojené s kontextom zobrazenia v okne (DC). Získavať rozmery písma pre špecifické DC použitie GetTextMetrics funkcia.

V príklade v Napríklad posúvanie textuzvislé posúvanie jednotku je ekvivalentný výške znak bunky plus vonkajších vedie. Horizontálne posúvanie jednotku sa rovná priemernej šírke znak bunky. Horizontálne posúvanie polohy preto nezodpovedajú skutočných znakov, pokiaľ písmo na obrazovke je pevnou šírkou.