SBM_GETPOS

Žiadosť sa odošle správa SBM_GETPOS získať aktuálnu pozíciu jazdca posúvača posúvač. Aktuálna pozícia je relatívnu hodnotu, ktorá závisí od rozsahu súčasného posúvania. Napríklad, ak posúvania rozsahu 0 až 100 a jazdcom posúvača je v stredu baru, aktuálna pozícia je 50.

SBM_GETPOS wParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový lParam = 0; / / neboli použité; musí byť nulový 
 

Parametre

Táto správa nemá žiadne parametre.

Note:

Ak správu podarí, vrátená hodnota je aktuálnu pozíciu jazdca posúvača.

Stručné informácie

nbsp; Systém Windows &NT: vyžaduje verzia 3.1 alebo novšia.
Windows:Vyžaduje systém Windows 95 alebo novším.
Windows CE:Vyžaduje verzia 2.0 alebo novšia.
Hlavičky:Deklarované v súbore winuser.h.

Pozri tiež

Posúvače prehľad posúvač správy, SBM_GETRANGE, SBM_SETPOS, SBM_SETRANGE, SBM_SETRANGEREDRAW

Index