Posúvač farby a metriky

Hodnota definovať systém farieb, COLOR_SCROLLBAR, kontroluje farieb v rámci hriadeľa s posúvačom. Použitie GetSysColor funkciu na určenie farby hriadeľa a SetSysColors funkciu nastaviť farbu hriadeľa. Všimnite si, že táto zmena farieb ovplyvní všetky posúvače v systéme.

Môžete získať rozmery bitové mapy, ktoré systém používa v štandardných posúvače volaním GetSystemMetrics funkciu. Nasledujú systém metrických hodnoty priradené posúvače.

Metrický systém Popis
SM_CXHSCROLL Šírka bitová mapa šípku na vodorovnom posúvači
SM_CXHTHUMB Šírka jazdcom na vodorovnom posúvači. Táto hodnota získa šírka posúvač, ktorý má veľkosť strany na nulu.
SM_CXVSCROLL Šírka bitová mapa šípky na zvislom posúvači
SM_CYHSCROLL Výška bitová mapa šípku na vodorovnom posúvači
SM_CYVSCROLL Výška bitová mapa šípky na zvislom posúvači
SM_CYVTHUMB Výška posúvača na zvislom posúvači. Táto hodnota získa výška posúvač, ktorý má veľkosť strany na nulu.

Index