Posúvač viditeľnosť

Systém kože a vypne štandardné posúvača keď sú rovnaké minimálne a maximálne hodnoty špecifikované. Systém tiež skryje a vypne štandardné posúvač, ak určíte veľkosť strany, ktorá zahŕňa celé prejdite rozsah posúvača. To je spôsob, ako dočasne skryť posúvač, keď nie je potrebné pre obsah do klientskej oblasti. Nie je potrebné predkladať posúvania žiadosti prostredníctvom posúvača keď je skrytý. Systém umožňuje pruhu s posúvačom a zobrazuje ho znova pri nastavení minimálne a maximálne hodnoty na nerovnakých hodnotách alebo keď stránke veľkosťou, ktorý neobsahuje celý prejdite rozsah. Funkcia ShowScrollBar môžete tiež skryť alebo Zobraziť posúvač. Neovplyvňuje s posúvačom rozsahu, veľkosť strany, alebo rolujte poľa pozícia.

EnableScrollBar funkcie možno vypnúť jedna alebo obe šípky pruhu s posúvačom. Aplikácia zobrazuje zdravotne postihnutých šípky sivou a nereaguje na vstup používateľa.

Index